top of page

คู่มือการใช้งาน

Rocket white.png

บน Botio Platform

เมนูที่จะช่วยคุณขายหรือแจกวอชเชอร์ให้กับลูกค้า โดยผ่านเงื่อนไขการแท็กเพื่อน หรือพิมพ์คีย์เวิร์ดที่ทางร้านกำหนด

7(2).png

เลือกเมนู บริการ

ขั้นตอนที่ 1

2.png

1

2

ขั้นตอนที่ 2

เลือกไอคอน Rocket Voucher

6(1).png
4_edited.jpg

 กดเพื่อ 

 สร้างวอชเชอร์ 

 เมนูรายงาน 

 การใช้งานวอชเชอร์ 

 รายงานวอชเชอร์ 

 ทั้งหมดที่กำลังใช้งาน 

 ตั้งค่ารหัสความปลอดภัย 

 เพื่อใช้ในการสแกนวอชเชอร์ 

 รายงานข้อมูลโดยรวม 

 ของวอชเชอร์ทั้งหมด 

7(2).png
6(1).png
5

3

ขั้นตอนที่ 3

เลือกสร้างโพสต์

เพื่อสร้างวอชเชอร์

6_edited.jpg

 รายละเอียดโพสต์ที่ต้องการขาย / แจก 

 กดเพื่อสร้างวอชเชอร์ 

6_edited.jpg

สามารถเลือกสร้างโค้ดกับระบบหรืออัพโหลดโค้ดที่มีอยู่ในระบบได้

7
7
7(2).png

กรณีเลือกสร้างโค้ดกับเรา

8

 กรอกข้อมูลพื้นฐาน 

 กรอกการจำหน่ายวอชเชอร์ 

 กรอกวันเริ่มต้นใช้ 

 งาน / หมดอายุ ของวอชเชอร์ 

 อัพโหลดรูปวอชเชอร์ 

6(1).png

กรณีเลือกอัพโหลดโค้ด

10.png

 กรอกข้อมูลพื้นฐาน 

 กรอกการจำหน่ายวอชเชอร์ 

 อัพโหลดโค้ด 

 อัพโหลดรูปวอชเชอร์ 

6(1).png

 วิธีจำหน่ายวอชเชอร์ 

 แบ่งเป็น 2 แบบ คือ กำหนดคียเวิร์ดและแท็กเพื่อน 

9_edited.jpg

 จำนวนวอชเชอร์ทั้งหมด 

 ระบุจำนวนวอชเชอร์ที่ต้องการแจก 

 หรือกดลูกศรชี้ลงเพื่อแจกวอชเชอร์แบบไม่จำกัดจำนวน 

 วอชเชอร์ 1 ใบใช้งานได้ 

 กำหนดว่าสามารถใช้งานวอชเชอร์ได้กี่ครั้ง 

 หากใช้ได้หลายครั้ง ทุกครั้งที่มีการสแกนวอชเชอร์ 

 ระบบจะส่งข้อความบอกลูกค้าว่าใช้วอชเชอร์ไปแล้วกี่ครั้ง 

 จำนวนที่จะแจกต่อคน 

 กำนวดมากกว่า 1 use สามารถรับวอชเชอร์ได้กี่ครั้ง 

 ราคา 

 กำหนดราคาขายวอชเชอร์ 

 ถ้าหากต้องการแจกฟรีให้ใส่ 0 

วิธีการเชื่อมต่อโพสต์ใน Facebook Page กับระบบ

1. เลือกโพสต์เพื่อต่อบอทสั่งสินค้า โดยคลิกที่เครื่องหมายบวก (+) หรือเลือกโพสต์ผ่าน Post ID

Tips

: คนสร้าง live ในเพจ และคนที่เชื่อมต่อ live กับระบบ Order Marsต้องเป็น Admin ของเพจเท่านั้น ส่วน Editor สามารถสร้างและเชื่อมต่อโพสต์ธรรมดาได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ทุกคนสามารถเข้าไปดูหน้า Dashboard และ Export Report ได้

!!

6(1).png

2. หลังจากกด + แล้ว จะขึ้นหน้าแสดงโพสต์ทั้งหมดจาก Facebook Page ที่เชื่อมต่อ ขึ้นมาให้เลือก ให้เลือกโพสต์ที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบ แล้วกด “ยืนยัน” (สามารถเปลี่ยนโพสต์ที่ต้องการเชื่อมต่อได้ภายหลัง)

Tips

: เพื่อที่จะต่อบอท ทางเพจจะต้องสร้างไลฟ์ไว้ก่อน (สามารถสร้างไลฟ์และตั้งเวลาเริ่มไว้ได้ ลูกเพจจะยังไม่เห็นไลฟ์จนกว่าจะถึงเวลาที่ตั้ง)

!!

3. วิธีหาโพสต์ ID

  • คลิกตรงวันที่สีเทา เพื่อเปิดหน้าต่างใหม่ที่มี URL ของโพสต์นั้นๆ 

  • คัดลอกกลุ่มตัวเลข 15 หลักด้านหลังสุดในช่อง URL ด้านบนมาใส่ในช่องค้นหาในส่วนระบุ Post ID ของโพสต์ที่คุณต้องการเลือก

4. โพสต์ที่เลือกจะแสดงข้อมูลตามนี้ สามารถคลิก “แก้ไข” เพื่อเลือกโพสต์ใหม่ได้

การตั้งค่าการแจกวอชเชอร์

7(2).png
12_edited.jpg

 ตั้งวัน/เวลาของโพสต์ที่จะแจกวอชเชอร์ 

 ตั้งวัน/เวลาที่ต้องการให้ระบบเริ่มและหยุดแจกวอชเชอร์ 

 ตั้งวัน/เวลาที่สามารถใช้และวันหยุดอายุของวอชเชอร์ 

ความปลอดภัย

2.png
  • กรอกการตั้งรหัสร้านค้าสำหรับการแลกสิทธิ์ เมื่อเรียบร้อยจึงกดบันทึก

  • กรอกการตั้งค่าประโยคสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติ เมื่อเรียบร้อยจึงกดบันทึก

คู่มือการใช้งาน

Order white.png

บน Botio Platform

คู่มือการใช้งาน

UJung white.png

บน Botio Platform

คู่มือการใช้งาน

Rocket white.png

บน Botio Platform

bottom of page